Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2014

luvmils
(...) ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamy-life my-life
luvmils
Ej, coś Ty, a to za co ?!
-To nie ma znaczenia. To już przeszłość.
-Ale boli nadal.
-Tak, przeszłość często boli. Można od niej uciekać albo wyciągnąć z niej jakieś wnioski
— Król Lew
Reposted fromSabela Sabela viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
nigdy nie przesadzam jak mówię że tęsknie. 
— 22:26
luvmils
Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć...
— Harry Potter
Reposted fromcytaty cytaty viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
1473 2ae6 390
Reposted fromonnomnom onnomnom viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
6991 b066 390
Reposted fromworldwide worldwide viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
Jestem przekonany, że wiele rzeczy powinienem zrobić inaczej.
— Woody Allen
Reposted fromavooid avooid viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
ja genialna
wredna suka bez serca
— ja
luvmils
7456 3b19 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
7452 4a77 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
2427 0f06 390
Reposted fromglupiages glupiages viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
chcę mieć jutro dobry dzień.
luvmils
ja bez Ciebie usycham ja bez Ciebie ginę
Reposted fromwhatu whatu viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
Proszę kopnąć mnie w dupę, zabrać mi chipsy i kazać mi się uczyć i ćwiczyć.
— Dziękuję.
Reposted fromLayza Layza viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
1545 b6ad 390
Reposted fromowca owca viahiddentolabel hiddentolabel
luvmils
... wiedziała, że ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami.
— Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromblueinsane blueinsane viaTroubledSoul TroubledSoul
luvmils
1928 b3a7 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTroubledSoul TroubledSoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl